Ja­pan­se beurs sluit met winst

Times of Suriname - - ECONOMIE -

TO­KIO - De aan­de­len­beurs in Ja­pan heeft de ver­kor­te han­dels­week gis­te­ren in stijl af­ge­slo­ten. Net als de voor­gaan­de ses­sies de­ze week ging de Nik­kei-in­dex met winst de han­del uit. De graad­me­ter werd dit­maal me­de ge­hol­pen door een iets be­ter dan ver­wacht in­fla­tie­cij­fer. El­ders in Azië was het beeld even­eens po­si­tief. De Nik­kei ein­dig­de 0,3 pro­cent ho­ger op 18.381,22 pun­ten. Daar­bij gaf de goed­ko­pe­re yen de aan­de­len­koer­sen van ex­por­te­ren­de be­drij­ven een duw­tje in de goe­de rich­ting. Zo be­hoor­den au­to­ma­kers Nis­san en Mit­su­bis­hi Mo­tors en elek­tro­ni­ca­con­cern Pa­naso­nic tot de sterk­ste stij­gers met win­sten van 4 à 6 pro­cent. Ban­ken en an­de­re fi­nan­ci­ë­le in­stel­lin­gen ston­den juist aan de an­de­re kant van de sco­re. De Kos­pi in Se­oul won 0,1 pro­cent, ter­wijl de All Or­di­na­ries in Syd­ney met een winst van 0,4 pro­cent de han­del uit­ging. In Hong­kong stond de Hang Seng tus­sen­tijds 0,5 pro­cent ho­ger.

(NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.