Mor­bi­de bal­lon spookt door gang kin­der­zie­ken­huis

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een oran­je bal­lon heeft me­de­wer­kers van een kin­der­zie­ken­huis in de Ar­gen­tijn­se stad Rosa­rio de stui­pen op het lijf ge­jaagd. Op beel­den is te zien dat de bal­lon op mys­te­ri­eu­ze wij­ze tien­tal­len cen­ti­me­ters bo­ven de vloer ach­ter per­so­nen aan­vliegt.

Op de beel­den kij­ken twee me­de­wer­kers naar de oran­je bal­lon die langs de zie­ken­huis­ka­mers zweeft. “Hij komt on­ze kant op”, zegt de man. De vrou­we­lij­ke col­le­ga re­a­geert: “Een meis­je in een zie­ken­huis­bed zei dat hij haar been heeft aan­ge­raakt.” Het twee­tal be­sluit de hoek om te gaan naar de per­so­neels­kan­ti­ne, ter­wijl ze nog steeds de deur­ope­ning fil­men. En­ke­le tel­len la­ten ver­schijnt de grie­ze­li­ge bal­lon daar en gaat de ka­mer in. De man en de vrouw zet­ten het op een gil­len en ren­nen weg.

Er gaan ver­schil­len­de the­o­rie­ën rond over wat de bal­lon men­sen deed ach­ter­vol­gen. Zo ver­tel­de een plaat­se­lij­ke ar­tiest bij een lo­ka­le tv-show in Rosa­rio: “Dit is de geest van een kind die hier over­le­den is.” An­de­ren me­nen dat het voor­val in scè­ne is ge­zet. Wat de daad­wer­ke­lij­ke re­den is, blijft voor­als­nog on­dui­de­lijk. (AD.NL/foto: www.gel­der­lan­der.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.