Man ver­geeft vrouw af­snij­den ge­slachts­deel

Times of Suriname - - PANORAMA -

Ruim 23 jaar ge­le­den sneed de Ame­ri­kaan­se Lo­re­na Bob­bitt het ge­slachts­deel van haar man af met een keu­ken­mes­je. Jo­hn Way­ne keek in de Ame­ri­kaan­se tv-show ‘Scan­dal Ma­de Me Fa­mous’ te­rug op de­ze gru­we­lij­ke nacht. Op 23 ju­ni 1993 knap­te er iets in Lo­re­na Bob­bitt. “Ik had aan­van­ke­lijk niet door wat er pre­cies ge­beurd was”, ver­telt Jo­hn (49), die nu brood ver­dient als chauf­feur. “Ik schrok wak­ker en er was over­al bloed. En opeens zag ik het.” Zijn vrouw Lo­re­na met wie hij vier jaar sa­men was - bleek hem te lijf ge­gaan te zijn met een mes. Dit na ja­ren van fy­siek en sek­su­eel mis­bruik. Way­ne zou aan de lo­pen­de band af­fai­res heb­ben ge­had. Ook ge­bruik­te hij veel al­co­hol en drugs.

Na de aan­val brak er pa­niek uit bij Lo­re­na. “Daar stond ik dan, met een mes in de ene hand en de pe­nis van mijn man in de an­de­re”, ver­tel­de ze daar la­ter over. Ze sprong in haar au­to en reed naar haar ge­boor­te­dorp in Vir­gi­nia. On­der­weg gooi­de ze het lid van haar man uit het raam. De po­li­tie slaag­de er­in om het te vin­den en chi­rur­gen kon­den het op­nieuw aan­hech­ten tij­dens een ope­ra­tie die tien uur duur­de. “Het is iets vre­se­lijks om mee te ma­ken”, ge­tuigt hij. “Op een ze­ker mo­ment leek zelf­moord de eni­ge op­los­sing.”

(AD.NL)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.