Kat zes da­gen vast op elek­tri­ci­teits­paal

Times of Suriname - - PANORAMA -

Het is al­ge­meen be­kend dat kat­ten graag op ho­ge plek­ken zit­ten, maar zes da­gen ach­ter el­kaar is mis­schien wat lang. Het over­kwam Fat Boy, een kat uit de Ame­ri­kaan­se staat Ca­li­for­nië.

Fat Boy was de der­tien me­ter ho­ge paal op ge­klom­men toen de hond van de bu­ren hem bang maak­te. Maar na­dat de hond weg was, wil­de de kat nog steeds niet naar be­ne­den. “We rie­pen hem, maar hij was te bang om naar ons te kij­ken. Hij bleef mi­au­wen’’, ver­telt Fat Boy’s ei­ge­naar And­rew Pe­rez. Er werd van al­les ge­pro­beerd om Fat Boy naar be­ne­den te krij­gen. Fat Boy kwam aan het eind vei­lig op de grond aan, maar bleek wel uit­ge­droogd te zijn. Voor Fat Boy te­rug mocht naar zijn baas­je, kreeg hij eerst nog wat eten. In­mid­dels zit hij weer bin­nen op zijn bank en is hij vol­gens zijn ei­ge­na­ren ‘ge­luk­kig’.

(AD.NL)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.