Leer­kracht slaat kleu­ter

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO – De moe­der van een vier­ja­rig meis­je heeft bij de po­li­tie in Paramaribo aan­gif­te ge­daan te­gen een leer­kracht. Haar doch­ter­tje zou op haar zit­vlak en arm zijn ge­sla­gen door de juf­frouw. De moe­der ver­klaar­de bij de po­li­tie dat haar kind in Kleu­ter A zit. Vo­ri­ge week ging zij naar de school waar haar doch­ter­tje zit met de be­doe­ling haar af te ha­len. Toen zij met het meis­je thuis aan­kwam, ver­tel­de het kind dat haar juf­frouw haar met een lat op haar bil had ge­sla­gen en dat zij in de klas heeft ge­huild. Toen de moe­der dit hoor­de, con­tro­leer­de zij on­mid­del­lijk het li­chaam van de kleu­ter. Ze ont­dek­te dat het meis­je ro­de plek­ken aan de lin­ker­zij­de van haar bil had. Ver­der zag zij ook ro­de plek­ken op de rech­ter­bo­ven­arm ter hoog­te van de schou­der. Haar doch­ter­tje wil daar­om niet meer naar school. De moe­der is ge­weest de po­li­tie; de­ze heeft haar be­vin­din­gen ook vast­ge­legd. Ze heeft ver­meld dat het slacht­of­fer ro­de plek­ken had aan haar lin­ker­bil en rech­ter­bo­ven­arm. Het meis­je klaag­de ver­der van pijn aan haar zit­vlak. Ze is ver­we­zen voor me­di­sche be­han­de­ling. De po­li­tie on­der­zoekt de­ze zaak. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.