ROVERS OVERVALLEN MAN

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Twee rovers heb­ben de­ze week een man in zijn wo­ning in het dis­trict Ma­ro­wij­ne be­roofd en ge­sla­gen. Ze dron­gen het pand bin­nen door de voor­deur te for­ce­ren. Bei­de da­ders wa­ren ge­wa­pend met een jacht­ge­weer met een in­ge­kor­te loop. Ze gin­gen het pand bin­nen en over­rom­pel­den de man. Ze sloe­gen hem waar­door hij schaaf­won­den en ver­moe­de­lijk een arm­frac­tuur heeft op­ge­lo­pen. Het slacht­of­fer moest me­disch wor­den be­han­deld. De cri­mi­ne­len maak­ten 800 eu­ro, een paar gou­den oor­bel­len en een mo­bie­le te­le­foon buit. Met de ge­sto­len goe­de­ren ver­lie­ten zij de plaats. De po­li­tie kreeg de mel­ding van de be­ro­ving en on­der­zoekt de­ze zaak. De da­ders zijn nog voort­vluch­tig. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.