RUZIE EINDIGT IN MISHANDELING

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Een vrouw heeft bij de po­li­tie in Paramaribo aan­gif­te ge­daan te­gen haar man. Hij zou haar heb­ben ge­sla­gen. Ze ver­klaar­de bij de po­li­tie dat zij sa­men met haar man en kin­de­ren woont. Ze raak­te don­der­dag­nacht in een woor­den­wis­se­ling met hem, om­dat zij ver­moedt dat hij vreemd­gaat. De man zou haar op een ge­ge­ven mo­ment drie vuist­sla­gen heb­ben toe­ge­bracht in haar ge­zicht en op haar mond. Het slacht­of­fer vindt dat zij hem geen aan­lei­ding heeft ge­ge­ven om haar te slaan en wens­te dat hij werd aan­ge­hou­den. Ze had zwel­lin­gen in haar ge­zicht en een op­ge­zet­te lip. Ve­der werd uit­ge­droogd bloed op de lip­pen van de vrouw waar­ge­no­men. Ze ver­klaar­de pijn te heb­ben. Ook wees zij de po­li­tie een voor­tand die los­zat door de mishandeling. Na­dat de man haar had ge­sla­gen, ging hij naar bed. De po­li­tie trof hem in de slaap­ka­mer aan en hield hem voor dat hij ver­dacht werd van zwa­re mishandeling. De ver­dach­te geeft toe dat hij zijn vrouw heeft ge­sla­gen, toen zij te­gen hem te­keer­ging en hem aan­viel. Hij is na af­stem­ming met het Open­baar Mi­nis­te­rie in ver­ze­ke­ring ge­steld. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.