VER­DACH­TE DIEFSTAL ONDERDELEN AAN­GE­HOU­DEN

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – De po­li­tie van het dis­trict Sa­ram­ac­ca heeft don­der­dag een man in de kraag ge­vat voor diefstal van onderdelen van een graaf­ma­chi­ne. De man ging naar een ver­ka­ve­lings­pro­ject in Ma­ho waar een on­der­ne­mer be­zig was te wer­ken. Hij de­mon­teer­de onderdelen uit een graaf­ma­chi­ne en nam die mee. De po­li­tie wist hem in beeld te bren­gen en aan te hou­den. Een deel van de ge­sto­len onderdelen is te­rug­ge­von­den. Het on­der­zoek om het an­de­re deel te ach­ter­ha­len, is gaan­de. De ge­wes­te­lij­ke po­li­tie­com­man­dant Har­na­rain Mohan van Sa­ram­ac­ca be­ves­tigt dat de man na af­stem­ming met het Open­baar Mi­nis­te­rie in ver­ze­ke­ring is ge­steld. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.