BROM­fiET­SER BEROOFT vrouw

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Een 46-ja­ri­ge vrouw is don­der­dag­avond in Paramaribo be­roofd van haar tas in­hou­den­de huis­sleu­tels, pin­pas, dok­ters- en iden­ti­teits­kaart en an­de­re per­soon­lij­ke stuk­ken. Ze ver­klaar­de bij de po­li­tie dat zij in een su­per­markt aan de Jo­zef Is­ra­ël­straat werkt. Na de slui­ting van de han­dels­zaak be­gaf zij zich al lo­pend via de Jo­zef Is­ra­ël­straat naar de Mr RW Thur­kow­straat om een lijn­bus te pak­ken. Toen zij ter hoog­te van een hout­markt kwam, hoor­de zij een brom­fiets die haar lang­zaam van ach­te­ren na­der­de. Ze be­steed­de daar ech­ter geen aan­dacht aan. Op een on­be­waakt mo­ment ruk­te de brom­fiet­ser haar schou­der­tas weg en reed naar de rich­ting van de Mr RW Thur­kow­straat. Ze heeft geen let­sel op­ge­lo­pen. De po­li­tie stel­de een on­der­zoek in op de lo­ca­tie waar de be­ro­ving heeft plaats­ge­von­den. Ze zegt dat de plaats de­lict slecht ver­licht is en dat er in de di­rec­te om­ge­ving wel en­ke­le han­dels­za­ken zijn die reeds wa­ren ge­slo­ten. De po­li­tie is nog be­zig met het on­der­zoek. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.