PICK-UPBESTUURDER BE­ROOFD EN GE­SLA­GEN

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Een 27-ja­ri­ge be­stuur­der van een pick-up is za­ter­dag rond 14.00 uur be­roofd en ge­sla­gen. Twee cri­mi­ne­len maak­ten SRD 3250, een pin­pas, een rij­be­wijs, con­tact­sleu­tel van het voer­tuig en een au­to­ra­dio buit. Ze stop­ten de jon­ge­man aan de Mar­tin Lu­ther King­weg om een rit te rij­den met de pick-up. Het la­te­re slacht­of­fer be­sloot de rit te rij­den en nam de rovers mee. Hal­ver­we­ge werd hij on­der be­drei­ging van een vuist­vuur­wa­pen ge­dwon­gen om aan de kant te gaan. Ver­vol­gens werd hij be­roofd. Met een ij­ze­ren staaf, die hij in de laad­bak van zijn pick-up had, werd hij ge­sla­gen op zijn hoofd. Na de daad ren­den de cri­mi­ne­len in de rich­ting van de Sir Wins­ton Chur­chil­l­weg. Het ge­luk­te het slacht­of­fer het voer­tuig zon­der de con­tact­sleu­tel te star­ten, en hij reed naar het po­li­tie­bu­reau om te ver­tel­len wat hem was over­ko­men. Hij ging per ei­gen ge­le­gen­heid voor me­di­sche be­han­de­ling. Bei­de rovers wa­ren ge­kleed in een zwar­te trui en een blau­we broek. Ze zijn nog voort­vluch­tig. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.