SLAAP­KA­MER IN BRAND

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Een slaap­ka­mer van een wo­ning aan de Su­ral­co­weg in het dis­trict Pa­ra stond za­ter­dag in brand. Vol­gens brand­weer­voor­lich­ter Ol­ton Pi­nas kwam de mel­ding van de brand om 18.23 uur bin­nen bij de po­li­tie, die de brand­weer alar­meer­de. De brand­weer­lie­den ruk­ten ge­lijk uit en kre­gen om 18.38 uur de brand on­der con­tro­le. Ter plaat­se con­sta­teer­den ze dat er rook uit de wo­ning kwam. Het gaat om een laag­bouw ste­nen wo­ning waar­in een moe­der en haar zoon wo­nen. Pi­nas zegt dat nie­mand ten tij­de van de brand thuis was. De be­wo­ners gaan elk week­end naar Paramaribo. De brand be­gon in een slaap­ka­mer. De wo­ning was niet aan­ge­slo­ten op het elek­tri­ci­teits­net; er werd stroom af­ge­tapt van het net van de bu­ren. Vol­gens de brand­weer­voor­lich­ter is het huis niet ver­ze­kerd. Nie­mand heeft let­sel op­ge­lo­pen. De scha­de is be­perkt ge­ble­ven tot de ka­mer en in­boe­del, on­der an­de­re een vrie­zer, een bed en ma­tras, een kap­ta­fel, strijk­ij­zer en een stoel. Een schuif­raam is door de hit­te ge­spron­gen. De oor­zaak van de brand is nog on­be­kend; de po­li­tie is nog be­zig te ach­ter­ha­len hoe de brand is ont­staan. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.