KLUIS MET GELD EN SIERADEN BUITGEMAAKT

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Cri­mi­ne­len heb­ben een kluis uit een wo­ning in Paramaribo buitgemaakt. De be­na­deel­de had SRD 20.000, 3000 eu­ro, USD 7000 en een on­be­kend hoe­veel­heid sieraden in de brand­kast be­waard. Ze had de­ze kluis in een slaap­ka­mer ge­plaatst. De in­braak zou don­der­dag­avond tus­sen 19.30 en 21.00 uur zijn ge­pleegd. De in­bre­kers dron­gen het pand bin­nen door de ach­ter­deur te for­ce­ren. Na de ont­dek­king van de in­braak scha­kel­de de be­na­deel­de de po­li­tie in die ter plek­ke ging voor on­der­zoek. Ook de Fo­ren­si­sche Op­spo­ring was in­ge­scha­keld voor een spo­ren­on­der­zoek. Het is ech­ter niet be­kend hoe­veel cri­mi­ne­len het straf­ba­re feit heb­ben ge­pleegd. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.