Van­da­len ste­ken vuil­nis­belt Wa­ge­nin­gen in brand

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NICKERIE ­ Van­da­len heb­ben in het week­end de vuil­nis­belt van Wa­ge­nin­gen in brand ge­sto­ken. Ray­mond Hi­ra, co­ör­di­na­tor van Open­baar Groen, zegt zich niet te kun­nen voor­stel­len waar­om al­les in brand is ge­sto­ken. De brand be­gon aan de ach­ter­kant. Dat be­te­kent dat de brand­stich­ters met een boot naar de ach­ter­kant van de vuil­nis­belt zijn ge­weest om het vuur aan te ma­ken. De vuil­nis­belt zit nu vol. Dis­tricts­com­mis­sa­ris Wed­pre­kash Joe­loem­singh zegt dat al­les bin­nen­kort naar ach­te­ren zal wor­den ver­plaatst, zo­dat er meer ruim­te vrij­komt om vuil te stor­ten. De he­le om­ge­ving had last van de enor­me rook­ont­wik­ke­ling. Het was moei­lijk om de brand te blus­sen. Da­ge­lijks gaan men­sen naar de vuil­nis­belt om naar oud­ij­zer te zoe­ken. AC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.