St He­len­a­school krijgt op­knap­beurt

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

speel­toe­stel­len, on­der an­de­re de schom­mels en de klim­rek aan­ge­pakt wor­den, zo­dat de peu­ters zich weer kun­nen ver­ma­ken. De lei­ding van de school heeft een ver­zoek ge­daan aan de Be­stuurs­dienst om te hel­pen met de re­no­va­tie van de speel­toe­stel­len die haast al­le­maal stuk zijn. Het ver­zoek is vol­gens dis­tricts­se­cre­ta­ris Mai­kel Wor­mer in­ge­wil­ligd. Er zal een nieu­we klim­rek ge­maakt wor­den en de schom­mels zul­len ge­re­pa­reerd wor­den en krij­gen een verf­beurt. Ook zal de speel­ruim­te be­zand wor­den. In­tus­sen heeft de school al en­ke­le speel­toe­stel­len zo­als trein­au­to’s en ka­bou­ters van de Be­stuurs­dienst ge­do­neerd ge­kre­gen voor het in­rich­ten van een speel­ruim­te in het ge­bouw.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.