Wa­ter­man 21 ja­nu­a­ri - 18 fe­bru­a­ri

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

Je kunt het druk krij­gen. Een ge­beur­te­nis waar­bij fond­sen wor­den ge­wor­ven kan heel wat geld op­bren­gen en je zult trots zijn als het jouw idee was. Een ge­sprek met een goe­de re­la­tie zal je de ogen ope­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.