PVV loopt steeds ver­der uit in pei­ling

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

DEN HAAG - De PVV is in de we­ke­lijk­se pei­ling van Mauri­ce de Hond ge­ste­gen naar 33 ze­tels. “De par­tij dankt de op­mars aan de straf­zaak te­gen lei­der Geert Wil­ders en de ver­kie­zings­winst van Do­nald Trump in de Ver­e­nig­de Sta­ten”, al­dus de opi­nie­pei­ler.

Van al­le kie­zers is in­mid­dels 56 pro­cent over­tuigd dat de PVV in maart de groot­ste par­tij wordt in de Twee­de Ka­mer. Het pro­ces te­gen hem we­gens groeps­be­le­di­ging en het aan­zet­ten tot haat en dis­cri­mi­na­tie werkt elec­to­raal in het voor­deel van Wil­ders, denkt een gro­te meer­der­heid. Een ver­oor­de­ling zal de PVV ex­tra stem­men op­le­ve­ren, ver­moedt 71 pro­cent van de kie­zers.

De VVD le­vert in de pei­ling een ze­tel in een kan vol­gens de voor­spel­lin­gen re­ke­nen op 25 ze­tels. De par­tij DENK die met kan­di­daat Syl­va­na Si­mons af­ge­lo­pen week het nieuws be­heerste, stijgt in de pei­ling van één naar drie ze­tels. De PvdA zakt naar ne­gen ze­tels. Ook de SP le­vert in en staat op elf ze­tels, de laag­ste sco­re sinds mei 2010. De par­tij ver­loor de af­ge­lo­pen kie­zers aan de PVV en ou­de­ren­par­tij 50PLUS. (AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.