Ja­mes Ro­drí­gu­ez moet blij­ven bij Re­al

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Ja­mes Ro­drí­gu­ez ver­scheen dit sei­zoen, me­de door bles­su­re­leed, pas drie keer aan de af­trap van een com­pe­ti­tie­wed­strijd van Re­al Ma­drid. De aan­val­len­de mid­den­vel­der is lang niet zo be­slis­send als hij zou wil­len en dus wordt hij in ver­band ge­bracht met een ver­trek. Zi­né­di­ne Zi­da­ne wil de Co­lom­bi­aan ech­ter niet kwijt.

“Ik denk niet dat het waar is dat hij nooit speelt, en ik ben het er ook niet mee eens dat hij geen kan­sen heeft ge­had”, ver­tel­de de trai­ner nog voor het du­el met Spor­ting Gijón. “Ik denk dat hij bij de­ze ge­wel­di­ge club zou moe­ten blij­ven. Soms heeft het tijd no­dig, maar het heeft bij hem niets te ma­ken met een ver­keer­de in­stel­ling. Ik moet sim­pel­weg keu­zes ma­ken.” “Hij zal spe­len en mi­nu­ten ma­ken. Hij is een erg goe­de spe­ler en we we­ten al­le­maal wat hij in zich heeft. Hij wil meer spe­len en dat is be­grij­pe­lijk, maar voor mij blijft hij ge­woon een be­lang­rij­ke spe­ler”, zo werd Zi­da­ne ge­ci­teerd door de krant Mar­ca. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.