Pe­pe wil bij Re­al af­slui­ten

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - On­der meer Chel­sea, Man­ches­ter Ci­ty en Man­ches­ter Uni­ted zou­den be­lang­stel­ling heb­ben voor Pe­pe, maar de clubs uit de Pre­mier Le­a­gue hoe­ven geen moei­te te doen. De 33-ja­ri­ge ver­de­di­ger wil zijn con­tract bij Re­al Ma­drid na­me­lijk ver­len­gen. De Por­tu­ge­se in­ter­na­ti­o­nal ver­tel­de na af­loop van het du­el met Spor­ting Gijón (2-1 winst) dat hij met Re­al aan het on­der­han­de­len is over een nieu­we ar­beids­over­een­komst. “Het is mijn doel om mijn car­ri­è­re bij Re­al te be­ëin­di­gen. Ik ben 33 jaar oud en vo­rig sei­zoen was mijn bes­te sei­zoen ooit”, zo werd hij ge­ci­teerd door on­der meer Mar­ca. “Het wordt wat de club wil”, ging Pe­pe ver­der. “Mijn con­tract­ver­len­ging is aan Re­al. Ik wacht tot de laat­ste se­con­de van de loop­tijd van mijn con­tract op Re­al.” Pe­pe speel­de tot dus­ver­re 325 wed­strij­den voor Re­al en daar­in kwam hij tot veer­tien doel­pun­ten en ne­gen­tien as­sists. (VZ)

Een aan­tal top­clubs wil Pe­pe con­trac­te­ren, maar de cen­tra­le­ver­de­di­ger wil zijn loop­baan bij Re­al Ma­drid af­slui­ten. (Fo­to: Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.