“Cris­ti­a­no Ro­nal­do ver­dient Bal­lon d’Or”

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Op 13 de­cem­ber maakt Fran­ce Foot­ball be­kend wie de Bal­lon d’Or in de wacht sleept en vol­gens Flo­ren­ti­no Pé­rez ver­dient Cris­ti­a­no Ro­nal­do de prijs meer dan ie­de­re an­de­re voet­bal­ler. De ster­spe­ler van Re­al Ma­drid lijkt na een stroe­ve sei­zoens­start aan de be­te­re hand en won dit ka­len­der­jaar bo­ven­dien de Cham­pi­ons Le­a­gue en het EK.

«Ro­nal­do hoort bin­nen­kort zijn vier­de Bal­lon d›Or te krij­gen», stelt de voor­zit­ter van Re­al vol­gens A Bo­la. “Hij is een van on­ze ab­so­lu­te le­gen­des en de op­vol­ger van Alfre­do Di Sté­fa­no.” Pé­rez spreekt bo­ven­dien lo­vend over trai­ner Zi­né­di­ne Zi­da­ne, die dit sei­zoen bo­ven­aan staat met Re­al in LaLi­ga. “Zi­da­ne is ge­ko­men om de ge­schie­de­nis van Re­al Ma­drid naar zijn hand te zet­ten. Hij is een sym­bool van waar de­ze club om draait.”

Dit jaar wordt de Bal­lon d’Or van Fran­ce Foot­ball voor het eerst sinds 2009 los­ge­kop­peld van de jaar­lijk­se ver­kie­zing van we­reld­voet­bal­bond FIFA voor ‘Spe­ler van het Jaar’. De ‹FIFA›s Best›-awards wor­den op 9 ja­nu­a­ri uit­ge­reikt in Zü­rich. Ro­nal­do maakt ook in die ver­kie­zing kans op de prijs voor bes­te spe­ler, ter­wijl Zi­da­ne mag ho­pen op een uit­ver­kie­zing als ‘Trai­ner van het Jaar’. Ro­nal­do werd in 2008, 2013 en 2014 reeds ver­ko­zen tot bes­te voet­bal­ler ter we­reld.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.