Verón gaat weer voet­bal­len

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Ju­an Se­bas­tián Verón staat voor een te­rug­keer op de voet­bal­vel­den. De in­mid­dels 41-ja­ri­ge oud-spe­ler van on­der meer Man­ches­ter Uni­ted, Chel­sea en In­ter­na­zi ona­le is te­gen­woor­dig voor­zit­ter van Estu­di­an­tes de La Pla­ta, maar wil weer te­rug­ke­ren als ac­tief voet­bal­ler.

Het nieuws over de mo­ge­lij­ke te­rug­keer van Verón werd ge­bracht door Estu­di­an­tes­mid­den­vel­der Is­rael Da­mon­te. “Verón ver­tel­de ons (de se­lec­tie red.) dat hij in ja­nu­a­ri weer wil voet­bal­len. Hij wil mee­doen in de strijd om het kam­pi­oen­schap in ja­nu­a­ri en spe­len als we uit­ko­men in de Copa Li­ber­t­a­do­res”, ver­telt hij aan La Oral De­por­ti­va. Verón speel­de 73 in­ter­lands voor Ar­gen­ti­nië en kwam tus­sen 2001 en 2003 uit voor Man­ches­ter Uni­ted. Daar­na werd hij aan Chel­sea ver­kocht en was hij één van de eer­ste gro­te aan­ko­pen van Ro­man Abram­ovitsj: de Lon­de­na­ren be­taal­den ruim 21 mil­joen eu­ro voor de spel­ma­ker.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.