Del Po­tro voert Da­vis Cup-fi­na­le naar cli­max

Times of Suriname - - SPORT -

TENNIS - Ar­gen­ti­nië is zon­dag op ge­lij­ke hoog­te ge­ko­men in de fi­na­le van de Da­vis Cup te­gen Kro­a­tië. Een ster­ke co­me­back van Ju­an Mar­tin Del Po­tro te­gen Ma­rin Ci­lic zorg­de voor het ge­lijk­ma­ken­de punt van de Ar­gen­tij­nen: 2-2.

Ivo Kar­lo­vic en Fe­de­ri­co Del­bo­nis moe­ten nu in de be­slis­sen­de vijf­de par­tij in Zagreb be­pa­len welk land de eind­ze­ge pakt. Na vier ver­lo­ren fi­na­les (1981, 2006, 2008 en 2011) hoopt Ar­gen­ti­nië via Del­bo­nis voor het eerst de Da­vis Cup in de wacht te sle­pen. Kro­a­tië kan de Da­vis Cup voor de twee­de keer win­nen. In 2005 won het land de prijs voor het eerst. Del­bo­nis ver­loor vrij­dag nog in vijf sets van Ci­lic. Kar­lo­vic moest het die dag af­leg­gen te­gen Del Po­tro.

Het leek er zon­dag lan­ge tijd op dat Del Po­tro het niet zou gaan red­den in zijn twee­de en­kel­par­tij. Ci­lic be­gon sterk en won de eer­ste set na een tie­break: 6-7 (4). In de twee­de set was hij veel te sterk voor de Ar­gen­tijn: 2-6. De Kro­aat was daar­mee nog maar een set ver­wij­derd van de over­win­ning en daar­mee de twee­de eind­ze­ge voor zijn land. Zover kwam het ech­ter niet om­dat Del Po­tro het du­el van­af de der­de set om­draai­de. Hij won in de bij­na vijf uur du­ren­de par­tij drie sets op een rij (7-5, 6-4 en 6-3) en dwong zo een vijf­de du­el af.

(Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.