Man Uni­ted brengt bod uit op Pay­et

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Man­ches­ter Uni­ted trok in de zo­mer 105 mil­joen eu­ro uit voor Paul Pog­ba en leg­de ver­der nog Zla­tan Ibra­hi­mo­vic, Hen­rikh Mk­hi­ta­ry­an en Eric Bail­ly vast. On­danks die in­ves­te­rin­gen draai­en the Man­cu­nians moei­zaam en daar­om wil ma­na­ger Jo­sé Mour­in­ho in ja­nu­a­ri op­nieuw een nieu­we im­puls aan zijn se­lec­tie toe­voe­gen.

Di­ver­se Brit­se me­dia pak­ken zon­dag uit met het be­richt dat het ro­de voet­bal­bol­werk van plan is om een me­ga bid uit te bren­gen op Di­mi­tri Pay­et van West Ham Uni­ted. De 29-ja­ri­ge aan­val­len­de mid­den­vel­der ver­leng­de in fe­bru­a­ri zijn con­tract nog tot me­dio 2021. De Fran­se in­ter­na­ti­o­nal is niet de eni­ge cre­a­tie­ve­ling die op het ver­lang­lijst­je van Mour­in­ho staat, want Yan­nick Fer­rei­ra Car­ras­co van At­lé­ti­co Ma­drid geldt als het al­ter­na­tief. De 23-ja­ri­ge Belg heeft bij At­lé­ti­co nog een ar­beids­over­een­komst tot de zo­mer van 2022.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.