Su­ri­naam­se kick­bok­sers zet­ten uit­ste­ken­de pres­ta­ties neer

Times of Suriname - - SPORT -

KICKBOKSEN - De Su­ri­naam­se kick­bok­sers van Team Yvel en L&G heb­ben uit­ste­ken­de pres­ta­ties neer­ge­zet in Aru­ba. Za­ter­dag­avond won­nen on­ze vech­ters in de Aru­ba Ju­ni­or­sport­hal al hun par­tij­en tij­dens het in­ter­na­ti­o­naal thai­boks­ga­la ‘Boss of the Ring 3’.

“In Aru­ba zeg­gen ze dat we ge­vaar­lijk zijn”, al­dus een la­chen­de Car­los Yvel de­le­ga­tie­lei­der te­vens coach van Team Yvel. “We had­den af­ge­lo­pen sep­tem­ber het niet slecht ge­daan, maar dit keer heb­ben wij zelfs be­te­re pres­ta­ties op het ei­land kun­nen le­ve­ren. Ik ben enorm te­vre­den en ook de vech­ters van L&G heb­ben het goed ge­daan”, zegt Yvel ver­der. Gio­va­no van Ra­bens­waay kon jam­mer­ge­noeg niet uit­ko­men in dit ga­la, om­dat zijn te­gen­stan­der niet kwam op­da­gen. Mar­ci­a­no Tha­koer en Wi­kash Mo­ti won­nen na drie ron­des bei­den over­tui­gend van res­pec­tie­ve­lijk Ran­dy de Cu­ba en Arthur la Mour. Ser­gio Sa­ling won zijn par­tij re­gle­men­tair, om­dat zijn te­gen­stan­der Alexan­der Lo een uur voor de wed­strijd had af­ge­zegd. Ook Iva­nil­do Met­ten­d­af en Da­ni­lo van Brus­sel wa­ren for­tuin­lijk. Met­ten­d­af was na drie har­de ron­des te sterk voor Clay­ton Ra­ven, ter­wijl Da­ni­lo van Brus­sel, na een fout van de ju­ry­le­den, ten­slot­te toch als win­naar werd uit­ge­roe­pen. Vol­gens Car­los Yvel zul­len de vech­ters op 30 no­vem­ber te­rug zijn in Su­ri­na­me.

Een spel­mo­ment uit de wed­strijd tus­sen Voor­waarts en Wal­king Boyz Com­pa­ny.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.