Jo­hn Sa­diek Com­bi­na­tie’80 kam­pi­oen

Times of Suriname - - SPORT -

DAMMEN – Jo­hn Sa­diek heeft de in­ter­ne dam­com­pe­ti­tie van Com­bi­na­tie’80 op zijn naam ge­schre­ven. In het laat­ste tref­fen speel­de hij re­mi­se te­gen Hen­drik Ker­to, die hier­door on­ge­sla­gen se­mi-kam­pi­oen is ge­wor­den met slechts 1 punt min­der. De 71-ja­ri­ge dam­dok­ter scoor­de on­ge­sla­gen 19 pun­ten uit 11 par­tij­en (8x winst en 3x re­mi­se). Jer­ry Sa­diek is dit jaar de­mi-kam­pi­oen ge­wor­den, na­dat Pra­deep Harda­jal re­mi­se speel­de te­gen voor­zit­ter Re­za Sa­diek. Harda­jal is hier­door vier­de ge­wor­den. Wi­nod Lachmon zorg­de voor een cru­ci­a­le over­win­ning op San­jay Be­ha­rie, waar­door hij als vijf­de ein­dig­de en ook een mooie prijs op­eis­te. Op de laat­ste speel­avond won Ra­bin­der Jag­goe van Sa­tish Chan­dai. Om­streeks 23.00 uur vond de prijs­uit­rei­king van de top vijf plaats. De kers­ver­se kam­pi­oen ont­ving de prach­ti­ge kam­pi­oen­stro­fee uit han­den van zijn ou­de­re broer, Idris Sa­diek. Daar­na be­dank­te voor­zit­ter Re­za Sa­diek de dam­mers voor hun spor­tie­ve bij­dra­ge tij­dens de­ze suc­ces­vol­le in­ter­ne dam­com­pe­ti­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.