Kaká kon­digt ver­trek aan bij MLS

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - De Ma­jor Le­a­gue Soc­cer (MLS) ziet op­nieuw een gro­te naam ver­trek­ken. Ste­ven Ger­rard en Frank Lam­pard kon­dig­den eer­der al aan dat ze de Ame­ri­kaan­se voet­bal­com­pe­ti­tie ver­la­ten en nu heeft ook Kaká aan­ge­ge­ven na ko­mend sei­zoen uit de Ver­e­nig­de Sta­ten te ver­trek­ken. De Bra­zi­li­aan speelt sinds de­cem­ber 2014 voor Or­lan­do Ci­ty. In ge­sprek met het Ame­ri­kaan­se FOX Sports geeft de 34-ja­ri­ge spel­ma­ker aan zijn hui­di­ge club ach­ter zich te la­ten: “Het vol­gen­de sei­zoen wordt mijn laat­ste hier. Of ik daar­na nog ga voet­bal­len, weet ik niet, maar als ik dat doe, is het bij São Pau­lo. Ik ga in elk ge­val niet meer kie­zen voor het gro­te geld.” Vol­gens Kaká, in 2007 uit­ge­roe­pen tot We­reld­voet­bal­ler van het Jaar, maakt geld niet ge­luk­kig. “Je moet wel een doel heb­ben bij de club waar je speelt. Al­leen op een stoel zit­ten en kij­ken naar je bank­re­ke­ning maakt je ook niet ge­luk­kig”, be­sluit hij. In het ver­le­den speel­de Kaká on­der meer voor AC Mi­lan en Re­al Ma­drid. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.