Bar­cel­o­na ont­snapt bij Re­al So­cie­dad

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Bar­cel­o­na heeft op­nieuw ave­rij op­ge­lo­pen in de strijd om de Spaan­se lands­ti­tel. Te­gen Re­al So­cie­dad kwam het team niet ver­der dan 1-1 en daar moch­ten de man­schap­pen van Luis En­ri­que be­paald niet over kla­gen.

Re­al So­cie­dad, dat sinds 2007 niet meer had ver­lo­ren van de Ca­ta­laan­se groot­macht en de laat­ste vier jaar in ei­gen huis zelfs won, was in de eer­ste helft heer en mees­ter. Aan­voer­der Xa­bi Prie­to was na een kwar­tier met een kop­bal dicht bij de ope­nings­tref­fer, maar vond doel­man Marc-An­dré ter Ste­gen op zijn weg. Bar­cel­o­na stel­de daar bit­ter wei­nig te­gen­over. Pas in de 41ste mi­nuut nam Luis Suárez voor het eerst het doel van de Bas­ki­sche ploeg on­der vuur, maar zijn af­stands­schot was on­ge­vaar­lijk.

Na rust zorg­de de Bra­zi­li­aan Wil­li­an Jo­sé met het hoofd dan toch voor de ver­dien­de voor­sprong voor de thuis­ploeg, maar even la­ter trok Li­o­nel Mes­si op aan­ge­ven van Ney­mar de stand weer ge­lijk. Een kwar­tier voor tijd werd de ploeg van Luis En­ri­que ge­red door de ar­bi­tra­ge: een poei­er van Ve­la vloog via de on­der­kant van de lat en de grond weer het veld in, waar­na de re­bound werd in­ge­scho­ten door Ju­an­mi. Die tref­fer is ten on­rech­te af­ge­keurd we­gens bui­ten­spel. (NOS)

Li­o­nel Mes­si van Bar­cel­o­na pro­beert langs drie ver­de­di­gers van Re­al So­cie­dad te gaan. (Fo­to: LaLi­ga)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.