La­za­ro en Hu­schen­be­th spe­len bar­ra­ge voor kam­pi­oen­schap

Times of Suriname - - SPORT -

SCHAKEN – Groot­mees­ter (GM) Bru­zon La­za­ro van Cu­ba en GM Ni­clas Hu­schen­be­th van Duits­land zul­len bar­ra­ge spe­len om te be­pa­len wie met de ti­tel er­van­door gaat in de mas­ters­klas­se van het Sre­fi­den­si­schaak­toer­nooi, ge­or­ga­ni­seerd door de Su­ri­naam­se Schaak­bond (SSB). Bei­de GM’s ein­dig­den na ne­gen ron­des op 8.5 pun­ten.

Zo­als ver­wacht won­nen ook de GM’s uit Cu­ba en Duits­land hun laat­ste ron­de te­gen res­pec­tie­ve­lijk WGM Olei­ny Li­na­res van Cu­ba en CM Ro­ma­rio San­ches. CM Sher­man Ma­du­ro van An­til­len blijft ver­ras­sen, want in de laat­ste ron­de was hij ook suc­ces­vol te­gen Fi­de Mas­ter (FM) De­w­per­kash Ga­ja­din. Hier­door komt Ma­du­ro vrij ver­ras­send op een ge­deel­de der­de plaats, sa­men met FM Is­mael Vi­dal van Ve­ne­zu­e­la, die in zijn laat­ste ron­de niet voor­bij FM Vi­resh Gi­a­si kan ko­men, die par­tij eindigt re­mi­se. FM Ro­ger Ma­toe­wi die het toer­nooi goed be­gon, is gaan­de­weg het toer­nooi in een dip ko­men te ver­ke­ren. In de laat­ste ron­de moest hij zijn meer­de­re er­ken­nen te­gen CM Su­radj Ha­noe­man, in een par­tij die slechts een ad­mi­ni­stra­tie­ve waar­de had.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.