Da­mes­vol­ley­bal­se­lec­tie naar vol­gen­de ron­de

Times of Suriname - - SPORT -

VOLLEYBAL – Su­ri­na­me heeft de vol­gen­de ron­de van de WK-kwa­li­fi­ca­tie voor vrou­wen­vol­ley­bal be­reikt. De se­lec­tie won gis­ter­och­tend haar twee­de wed­strijd in Cen­tro De­por­ti­vo Be­ti­co te San­ta Cruz. Mart­i­ni­que werd ge­klopt in drie sets. In de eer­ste set speel­de Su­ri­na­me goed en pak­te de set met 2517. In de twee­de set kwam Mart­i­ni­que te­rug. Ech­ter her­stel­de Su­ri­na­me zich en kon de set net win­nen met 25-22. Mart­i­ni­que moest hier­door het der­de set win­nen, ter­wijl Su­ri­na­me hier­mee een set ver­wij­derd was van de vol­gen­de ron­de. Su­ri­na­me be­gon goed en pak­te ook de der­de set met 25-19.

In de eer­ste wed­strijd won Su­ri­na­me al van Ha­ï­ti met 3-0 (25-21, 25-16 en 25-20). Su­ri­na­me speelt de laat­ste wed­strijd te­gen Aru­ba. De win­naar van de­ze wed­strijd zal op de eer­ste plaats ein­di­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.