Go­mez U-20 schaak­kam­pi­oen

Times of Suriname - - SPORT -

SCHAKEN - De eer­ste en twee­de plaats van het ZuidA­me­ri­kaans U-20 da­mes­kam­pi­oen­schap­pen gaan naar de Chi­l­een­se Ja­viera Go­mez en de Ve­ne­zo­laan­se Co­rals Pa­ti­no. De strijd om de der­de plaats is zwaar be­voch­ten in de be­slis­sen­de par­tij­en tus­sen da­mes­kam­pi­oen WFM Rosan­ge­la dos Ra­mos en WFM Bre­a­na Sig­chos van Equa­dor en tus­sen WCM Ca­ther­i­ne Kas­lan en WCM An­vi­ti Ad­hin. WFM Sig­chos wist be­slis­send voor­deel te ha­len te­gen on­ze da­mes­kam­pi­oen en eindigt op 6.5 punt. WCM Kas­lan kwam in een ‘must win’ si­tu­a­tie te­recht, en wist na een ener­ve­ren­de strijd de winst naar haar toe te trek­ken. Hier­door kwam Kas­lan op 6.5 punt, ge­lijk met de schaak­ster uit Ecu­a­dor. Door­dat Kas­lan in het on­der­lin­ge tref­fen won van de schaak­ster uit Ecu­a­dor, eindigt ze op de der­de plaats, en krijgt hier­door ook haar Wo­men Fi­de Mas­ter (WFM) ti­tel. Hier­door komt Su­ri­na­me op 5 da­mes met een WFM­ti­tel. Eer­der be­haal­den de ge­zus­ters Nai­pal, Dos Ra­mos en Kaith­lyn Tjong Tjin Joe hun WFM-ti­tel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.