So­naks­hi: “Ac­teurs staan on­der druk voor ui­ter­lijk”

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ac­tri­ce So­naks­hi Sin­ha zegt dat be­roemd­he­den al­tijd on­der druk staan om er per­fect uit te zien, maar ze vindt dat een ‘ge­zon­de li­chaam’ aan­ge­moe­digd moet wor­den. “Maar het hangt er­van af hoe de be­tref­fen­de per­soon om­gaat met die druk. In mijn films zag ik fit er­uit”, zei So­na. Ze voeg­de er­aan toe: “Ik weet dat jonge da­mes ons zien als hun in­spi­ra­tie. Zij vol­gen ons al­tijd. Daar­om wil ik niet een ver­keer­de bood­schap over ge­zond­heids­ge­re­la­teer­de on­der­wer­pen ge­ven. Want voor mij is het be­lang­rijk dat je ge­zond er­uit ziet. En je moet blij zijn als je iets op­mer­ke­lijks in je le­ven wilt doen.” Haar film For­ce 2 doet goe­de za­ken aan de kas­sa en ze is blij met de re­ac­ties die de film ont­vangt.“We zijn blij dat For­ce 2 goe­de za­ken doet bij de box of­fi­ce. Mis­schien zou hij meer winst­ge­vend zijn als de hui­di­ge si­tu­a­tie van het land an­ders was.” De doch­ter van ac­teur­po­li­ti­cus Shat­rughan Sin­ha en Poon­am Sin­ha vindt dat de im­pact van de­mo­ne­ti­sa­tie over­al in het land voel­baar is. “Mis­schien zul­len we het voor een be­paal­de tijd moei­lijk heb­ben. Het ini­ti­a­tief is ge­no­men voor de voor­uit­gang van het land. Ik hoop dat al­les bin­nen­kort weer fijn zal zijn”, zei de Jo­hn Abra­ham is de hoofd­rol­spe­ler in For­ce 2, die ge­re­gis­seerd is door Ab­hi­nay Deo. De film werd op 18 no­vem­ber uit­ge­bracht. La­ter ver­schijnt So­naks­hi in

Aki­ra­ac­tri­ce.

Noor.

(in­di­a­ti­mes.com / fo­to: hdwall­pa­per.nu)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.