Ver­zoe­ning tus­sen Ran­bir en Ka­tri­na on­mo­ge­lijk

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Eer­der de­ze maand werd ge­sug­ge­reerd dat Bol­ly­wood­ster­ren Ran­bir Kap­oor en Ka­tri­na Kaif weer bij el­kaar zou­den zijn. De twee ac­teurs le­ken het enigs­zins te kun­nen vin­den met el­kaar op de set van de Bol­ly­wood­film Jag­ga

maar niets is min­der waar. Ran­bir en Ka­tri­na schij­nen ge­ïr­ri­teerd te zijn door de ge­ruch­ten dat ze weer bij el­kaar zijn. De af­ge­lo­pen tien da­gen moesten ze el­kaar to­le­re­ren van­we­ge de film Jag­ga Ja­soos. “Dat ze sa­men op de set een sce­ne doen be­te­kent niet dat het bui­ten het werk ook goed gaat tus­sen de twee”, al­dus een pro­duc­tie­me­de­wer­ker. Ook een vriend van het stel ziet een ver­zoe­ning niet ge­beu­ren. “De ge­ruch­ten dat Ran­bir en Ka­tri­na weer bij el­kaar zijn, is com­ple­te on­zin! Ze zijn in ja­nu­a­ri van dit jaar uit el­kaar ge­gaan en van ver­zoe­ning is ab­so­luut geen spra­ke. Op de set van wordt geen woord ge­wis­seld, bui­ten de scè­nes om”, al­dus een vriend van de twee ac­teurs.“Ook tij­dens eve­ne­men­ten zie je dui­de­lijk dat ze af­stand be­wa­ren. Ze wa­ren al­le­bei uit­ge­no­digd door Anil Kap­oor voor zijn Di­wa­li­vie­ring. Daar ne­geer­den zij el­kaar en ble­ven bei­den in hun ei­gen hoek­je en met hun ei­gen vrien­den. Ka­tri­na is in­mid­dels ver­trok­ken uit het ap­par­te­ment dat ze sa­men had­den en is te­rug naar haar ei­gen huis”, voegt hij toe.

(bol­ly­wood.nl/ fo­to: pbs.twimg.com)

Ja­soos,

Jag­ga Ja­soos

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.