Anus­h­ka Shar­ma over

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Anus­h­ka Shar­ma is blij om met su­per­ster Shah Rukh Khan voor de der­de keer te wer­ken in Im­ti­az Ali’s nieu­we film. Ze meent dat het al­tijd ge­wel­dig is om met hem te wer­ken. Dit is de der­de keer dat ze sa­men in een film zul­len ver­schij­nen na Rab Ne Ba­na Di Jo­di en Jab Tak Hai Jaan. De ac­tri­ce maak­te haar ac­teer­de­buut in Bol­ly­wood te­gen­over de su­per­ster in 2008 met Rab Ne Ba­na Di Jo­di. “Het is al­tijd ge­wel­dig om met Shah Rukh te wer­ken, dit is mijn der­de film met hem, maar voor het eerst met Im­ti­az Ali. De werk­ti­tel is The Ring, het is niet de de­fi­ni­tie­ve naam van de film”, ver­tel­de Anus­h­ka aan IANS. Re­gis­seur Ali werkt voor de eer­ste keer met bei­de ac­teurs. On­langs werd het op­na­me­sche­ma van de Praag af­ge­rond. “Wij reis­den twee maan­den in heel Eu­ro­pa en had­den veel ple­zier tij­dens de film­op­na­mes. In de ko­men­de we­ken, zal er meer over de film ont­huld wor­den. Het is te vroeg om er­over te pra­ten”, zei Anus­h­ka, die het merk El­le 18 re­pre­sen­teert. Pra­tend over haar as­so­ci­a­tie met het merk, zei ze ver­der: “Het merk staat voor het ple­zier, da­mes die mooi en moe­dig zijn. En ik sluit mij hier aan, waar­door wij de per­fec­te com­bi­na­tie vor­men. De mees­te pro­duc­ten die door het merk aan­ge­bo­den wor­den, zijn leuk, maar mijn fa­vo­riet is de El­le 18 Eye Dra­ma Ka­jal.” (mid-day.com / fo­to: hdwall­pa­pers­rocks.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.