Em­ma Ro­berts en Evan Pe­ters op­nieuw ver­loofd

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Em­ma Ro­berts en Evan Pe­ters heb­ben zich op­nieuw ver­loofd. De twee ac­teurs, on­der meer be­kend van de se­rie Ame­ri­can Hor­ror Sto­ry, heb­ben al ja­ren­lang een knip­per­licht­re­la­tie. Tij­dens kerst 2013 ver­loof­den ze zich ook al eens. In ju­ni 2015 ver­bra­ken zij hun ver­lo­ving ech­ter weer, vol­gens bron­nen van­we­ge uit­een­lo­pen­de werk­sche­ma’s. In au­gus­tus dat­zelf­de jaar lijm­de het twee­tal hun re­la­tie weer, om af­ge­lo­pen mei op­nieuw uit el­kaar te gaan. In sep­tem­ber be­slo­ten Em­ma, die ove­ri­gens een nicht­je is van ac­tri­ce Ju­lia Ro­berts, en Evan het toch weer sa­men te pro­be­ren, een be­slis­sing die nu lijkt te zijn uit­ge­mond in een ver­lo­ving. De ac­tri­ce, die on­der meer ook in de se­rie Scream Qu­eens speelt, zou haar ver­lo­vings­ring op de set ge­woon dra­gen. “Ie­der­een op de set weet er­van”, zegt de bron, ver­wij­zend naar de ver­lo­ving van het twee­tal.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.