Mel C ziet re­ü­nie toch wel zit­ten

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Me­la­nie Chis­holm sluit niet uit dat de ori­gi­ne­le Spi­ce Girls ooit weer bij el­kaar ko­men. On­danks dat het de laat­ste tijd niet he­le­maal bo­tert tus­sen de vijf, houdt ‘Spor­ty Spi­ce’ al­le op­ties open. “Zeg nooit. Ik had al nooit ge­dacht dat we weer bij el­kaar ko­men, maar dat de­den we in 2007 toch. En het was ge­wel­dig”, zegt Mel C in een ge­sprek met The Mir­ror. “Als ik het weer zou wil­len, moet het net zo leuk wor­den als toen. Je weet het maar nooit.” De Spi­ce Girls ru­zie­den de af­ge­lo­pen maan­den over een co­me­back van de mei­den­groep. Ge­ri Hal­li­well, Em­ma Bun­t­on en Me­la­nie Brown gaan dat nu als trio doen on­der de naam GEM. Mel C en Vic­to­ria Beck­ham heb­ben geen trek in de nieu­we re­ü­nie, me­de om­dat ze te druk zijn met an­de­re pro­jec­ten. De laat­ste co­me­back van de Spi­ce Girls was in 2012 tij­dens de af­slui­ting van de Olympische Spe­len in Lon­den.

(De Te­le­graaf/Fo­to: Posh24)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.