Ed Shee­r­an ge­wond ge­raakt bij feest­je prin­ses Be­a­tri­ce

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ed Shee­r­an heeft een le­lij­ke jaap over­ge­hou­den aan een feest­je thuis bij de Brit­se prin­ses Be­a­tri­ce. De zan­ger liep een snij­wond op in zijn rech­ter­wang en moest uit voor­zorg naar een zie­ken­huis wor­den ge­bracht. De doch­ter van prins And­rew ver­wond­de hem per on­ge­luk met een zwaard toen ze voor de grap Ja­mes Blunt wil­de rid­de­ren. Dat schreef The Sun zon­dag. Tij­dens het feest­je in de Roy­al Lod­ge, het huis van And­rew, ver­tel­de Ja­mes gek­sche­rend dat hij al­tijd nog eens ge­rid­derd wil wor­den. “Be­a­tri­ce zei di­rect dat ze dat kon re­ge­len en haal­de een ce­re­mo­ni­eel zwaard”, ver­telt een in­ge­wij­de aan de krant. “Ze hield het ver­vol­gens bo­ven zijn hoofd en zei te­gen hem: ‘sta op Sir Ja­mes’, pre­cies zo­als haar oma dat zou heb­ben ge­daan in het pa­leis.” Vol­gens de bron ging het daar­na ech­ter mis toen Be­a­tri­ce het ge­wicht van het zwaard ver­keerd be­oor­deel­de. “In plaats van een licht tik­je op de schou­ders van Ja­mes, zwaai­de ze het naar ach­ter, niet we­ten­de dat Ed daar stond.” De zan­ger liep een snij­wond op in zijn rech­ter­wang en moest uit voor­zorg naar een zie­ken­huis wor­den ge­bracht. Daar is de wond ge­hecht al­vo­rens hij weer kon te­rug­ke­ren naar het feest. Be­a­tri­ce was vol­gens The Sun be­hoor­lijk over haar toe­ren na het on­ge­luk. Woord­voer­ders van Buc­king­ham Pala­ce en Ed wil­den te­gen­over de krant niet re­a­ge­ren. (De Te­le­graaf/Fo­to: Bust­le)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.