Aan­tal do­den door stuif­meel bij on­weers­bui Au­stra­lië loopt op

Times of Suriname - - BUITENLAND -

AUSTRALIE - Het aan­tal men­sen dat in Mel­bour­ne is over­le­den door ast­ma-aan­val­len na een on­weers­bui, is gis­te­ren op­ge­lo­pen tot zes, meldt de Au­stra­li­sche ge­zond­heids­or­ga­ni­sa­tie aan ABC News.

Nog vijf men­sen lig­gen in het zie­ken­huis met klach­ten, van wie er twee in kri­tie­ke toe­stand ver­ke­ren. De storm van gis­te­ren zorg­de er­voor dat zo veel stuif­meel ver­spreid werd dat dui­zen­den men­sen met stuif­meel­al­ler­gie ast­ma-aan­val­len kre­gen. Sinds gis­ter­avond heb­ben zie­ken­hui­zen meer dan 8.500 hooi­koort­spa­ti­ën­ten be­han­deld. De hulp­dien­sten wer­den op het hoog­te­punt van de stuif­meel­storm om de paar tel­len ge­beld en per­so­neel werd van ver­lof te­rug­ge­roe­pen om te as­sis­te­ren. Het is nu voor­jaar op het zui­de­lijk half­rond. Het heeft veel ge­re­gend, waar­door veel gras nu in bloei staat. (NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.