Sikh-lei­der be­vrijd uit cel

Times of Suriname - - BUITENLAND -

IN­DIA - Vijf ge­wa­pen­de man­nen heb­ben gis­te­ren in een In­di­a­se ge­van­ge­nis in de re­gio Pun­jab in­ge­bro­ken en zes ge­van­ge­nen be­vrijd. Ver­zets­strij­der Har­min­der Singh Min­too is een van de ge­de­ti­neer­den die is be­vrijd, zo mel­den In­di­a­se me­dia. De ge­wa­pen­de man­nen vuur­den ze­ker hon­derd ko­gels af en wa­ren ver­momd als po­li­tie­agen­ten. Min­too is een lei­der van een In­di­a­se re­bel­len­groe­pe­ring die streeft naar een on­af­han­ke­lij­ke sikhstaat in de re­gio Pun­jab. Hij wordt in In­dia als ter­ro­rist aan­ge­zien. Een sikh, on­der meer her­ken­baar aan zijn tul­band, lan­ge haar en baard, is een aan­han­ger van het sik­his­me, een mo­no­the­ïs­ti­sche gods­dienst die in de 16e eeuw werd ge­sticht in Noord-In­dia.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.