Twee do­den door over­stro­min­gen Ita­lië

Times of Suriname - - BUITENLAND -

ITALIE - Twee men­sen zijn over­le­den door he­vi­ge re­gen­val en over­stro­min­gen in het noord­wes­ten van Ita­lië. Nog twee men­sen wor­den ver­mist, meld­den plaat­se­lij­ke me­dia za­ter­dag. Een 70-ja­ri­ge man over­leed toen hij werd mee­ge­sleurd door het wa­ter ter­wijl hij zijn paar­den uit de wei haal­de. Nog een 73-ja­ri­ge man over­leed in de pro­vin­cie Cu­neo. De re­gio’s Pie­mon­te, waar­in de pro­vin­cies Cu­neo en Tu­rijn lig­gen, en Li­gu­rië kam­pen door he­vi­ge re­gen­val met zwa­re over­stro­min­gen en an­de­re vor­men van wa­ter­over­last. De ri­vie­ren Po en Ta­na­ro zijn op ver­schil­len­de plaat­sen bui­ten hun oe­vers ge­tre­den. Vol­gens de au­to­ri­tei­ten is de scha­de door het nood­weer op­ge­lo­pen tot ruim hon­derd mil­joen eu­ro. Tal van stra­ten en brug­gen zijn on­be­gaan­baar. Hon­der­den men­sen zijn dak­loos ge­raakt. (nu.NL)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.