Peu­ter duikt tien me­ter on­der wa­ter op één adem

Times of Suriname - - PANORAMA -

Drie jaar oud en als een vis in het wa­ter. De Rus­si­sche Fe­dor Afo­na­siev (3) ver­kent sinds hij twee jaar oud is, sa­men met zijn ou­ders, de on­der­wa­ter­we­reld. De klei­ne Fe­dor is van kleins af aan een vrij­dui­ker. Dat houdt in dat je duikt op je ei­gen adem, zon­der hulp van zuur­stof­tanks. Nu hij drie jaar oud is, kan hij zelfs tot een diep­te van tien me­ter dui­ken. Ook zijn ou­ders zijn gro­te wa­ter­lief­heb­bers; bei­den zijn pro­fes­si­o­ne­le vrij­dui­kers. Alexey Mol­cha­nov film­de de Rus­si­sche fa­mi­lie in Da­hab, Egyp­te. Te zien is hoe de drie­ja­ri­ge peu­ter zich aan de rug van zijn va­der en moe­der vast­houdt. Te­gen Me­tro ver­telt Alexey dat Fe­dors ou­ders hem tot niks ver­plich­ten. “Hij mag zo ver naar be­ne­den gaan als hij zelf pret­tig vindt.” Fe­dor kan zijn adem on­ge­veer een mi­nuut in­hou­den. “Als je het met klei­ne stap­jes op­bouwt, is het net een spel­le­tje. Het is echt leuk voor hun al­le­maal”, zegt Alexey. Toch draait het vol­gens hem niet al­leen maar om het zo lang mo­ge­lijk kun­nen in­hou­den van de adem. Het ge­nie­ten van het wa­ter staat voor­op.

(Rtl nieuws)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.