Bij­na SRD 50 dui­zend en bel­kaar­ten buit­ge­maakt

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - Twee cri­mi­ne­len heb­ben gis­te­ren een sa­les­man bij een win­kel aan de Fre­de­riks­hoop­weg over­val­len. Ze maak­ten bel­kaar­ten en on­ge­veer SRD 50 dui­zend buit. Uit de ver­kla­ring van het slacht­of­fer blijkt, dat hij bel­kaar­ten was gaan le­ve­ren in de win­kel. Na­dat hij had ont­van­gen voor de bel­kaar­ten, wil­de hij de han­dels­zaak ver­la­ten. Twee ro­vers die in een zwar­te wa­gen za­ten, heb­ben hem over­val­len. Het slacht­of­fer is be­roofd toen hij in zijn au­to wil­de stap­pen.

De da­ders wa­ren bei­de ge­kleed in een grij­ze trui. Eén van de man­nen was fors ge­bouwd. Ook had één van hen een vuist­vuur­wa­pen waar­mee hij het slacht­of­fer on­der schot hield, ter­wijl de an­der de tas van de man weg­ruk­te. Ze maak­ten het geld en de bel­kaar­ten buit. Na de be­ro­ving zijn ze ge­re­den in de rich­ting van de In­di­ra Gand­hi­weg. De sa­les­man heeft geen let­sel op­ge­lo­pen. De po­li­tie is ge­a­lar­meerd over de­ze be­ro­ving.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.