Twaalf aan­hou­din­gen voor han­del na­maak­kle­ding

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

UTRECHT - In een aan­tal on­der­zoe­ken naar on­li­ne­han­del in ver­vals­te merk­kle­ding zijn de af­ge­lo­pen twee we­ken twaalf ver­dach­ten aan­ge­hou­den. Ver­schil­len­de wo­nin­gen en op­slag­plaat­sen zijn door­zocht.

Er werd voor­al ge­ke­ken naar on­li­ne­ver­koop via so­ci­a­le me­dia als Fa­ce­book en In­st­agram en on­li­ne­han­dels­plat­forms als Ali­ba­ba/Ali­ex­pres. De FIOD deed het on­der­zoek in sa­men­wer­king met de po­li­tie en de dou­a­ne, on­der lei­ding van het Open­baar Mi­nis­te­rie.

Er zijn bij­na 3500 stuks kle­ding, schoe­nen, tas­sen, par­fums en hor­lo­ges in be­slag ge­no­men, ter waar­de van en­ke­le ton­nen. De goe­de­ren wor­den ver­nie­tigd. Ook is be­slag ge­legd op bank­re­ke­nin­gen van ver­dach­ten en op ruim 26.000 eu­ro in con­tan­ten. Daar­naast zijn wa­pens ge­von­den, on­der meer boks­beu­gels en stroom­stoot­wa­pens. De kle­ding was van mer­ken zo­als Ni­ke, Adi­das en Ca­na­di­an Goo­se. De ver­koop­waar­de wordt ge­schat op en­ke­le ton­nen. Al­le ver­dach­ten zijn weer vrij. Twee heb­ben een taak­straf ge­kre­gen van res­pec­tie­ve­lijk 40 en 160 uur. De FIOD wil voor­al min­der­ja­ri­gen waar­schu­wen voor de­ze han­del. “Het lijkt on­schul­dig maar het kan een straf­blad op­le­ve­ren waar­door je loop­baan ern­sti­ge scha­de op kan lo­pen”, al­dus de FIOD. (AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.