Oud-PvdA’er Mo­nasch be­gint ei­gen par­tij

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

DEN HAAG - Het uit de PvdA-frac­tie ge­stap­te Twee­de Ka­mer­lid Jac­ques Mo­nasch be­gint een ei­gen par­tij. Met Nieu­we We­gen wil Mo­nasch een stre­ven naar een so­ci­a­le eco­no­mie com­bi­ne­ren met een stren­ger im­mi­gra­tie­be­leid en oog voor de Ne­der­land­se nor­men en waar­den, zo liet hij gis­te­ren we­ten.

“Het is tijd voor een door­braak in de Ne­der­land­se po­li­tiek”, vindt het Frie­se Ka­mer­lid. “Nederland is klaar met het weg­kij­ken van links bij in­te­gra­tie- en im­mi­gra­tie­pro­ble­men. Nederland heeft ge­noeg van het bui­ten­slui­ten van de bur­ger, zelfs na re­fe­ren­da, door de ge­ves­tig­de po­li­tiek.”

Mo­nasch zou mee­doen aan de lijst­trek­kers­ver­kie­zing van de PvdA, maar trok zich te­rug en keer­de de Twee­de Ka­mer­frac­tie en de par­tij de rug toe. De PvdA zou vol­gens hem de be­lof­te van een open ver­kie­zing heb­ben ge­schon­den en hem daar­door geen eer­lij­ke kans bie­den. Kor­te tijd la­ter liet hij al door­sche­me­ren over de op­rich­ting van een ei­gen par­tij na te den­ken. Mo­nasch pre­sen­teer­de gis­ter­mid­dag zijn par­tij tij­dens een bij­een­komst in Den Haag.

(AD/ fo­to: nrc.nl)

De Twee­de Ka­mer­lid Jac­ques Mo­nasch be­gint een ei­gen par­tij.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.