Sub­si­die­mis­bruik aan­pak­ken

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

DEN HAAG - De re­gels voor de toe­wij­zing van cam­pag­ne­sub­si­dies bij een re­fe­ren­dum moe­ten strak­ker. Dat vindt de Twee­de Ka­mer. Die is ver­bol­gen over het mas­sa­le mis­bruik van sub­si­dies rond het Oe­kra­ï­ne-re­fe­ren­dum.

“Een op­een­sta­pe­ling van mis­kleu­nen”, oor­deelt VVDKa­mer­lid Ta­ver­ne over de re­fe­ren­dum­com­mis­sie, die toe­zicht had op de toe­wij­zing van het geld. Wat hem be­treft mag de com­mis­sie on­der lei­ding van oud-staats­se­cre­ta­ris Me­dy van der Laan (D66) op­stap­pen.

Nu vindt Ta­ver­ne die he­le re­fe­ren­dum­wet een ge­drocht en het ver­le­nen van sub­si­dies voor re­fe­ren­dum­cam­pag­nes so­wie­so een slecht idee. “We ge­ven men­sen al een in­stru­ment voor in­spraak. Daar hoe­ven we ze toch geen geld voor te ge­ven?” Maar dat er am­per is ge­toetst wat aan­vra­gers met de sub­si­dies de­den, ‘rond­uit schok­kend’. “De gang van za­ken toont dat de­ze ma­nier van sub­si­di­ë­ring ge­lijk­staat aan uit­de­len van blan­co che­ques.” Van ruim 1,6 mil­joen eu­ro sub­si­die zijn tien­dui­zen­den eu­ro’s niet ge­bruikt waar­voor ze be­doeld wa­ren.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.