Ha­zard schrijft clubs af in ti­tel­ra­ce

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Chel­sea re­ken­de za­ter­dag af met een ti­tel­con­cur­rent: Tot­ten­ham Hot­spur werd met 2-1 ver­sla­gen. Vol­gens ster­spe­ler Eden Ha­zard gaat de strijd om het kam­pi­oen­schap van En­ge­land tus­sen drie clubs. Ar­sen­al, Tot­ten­ham Hot­spur en Man­ches­ter Uni­ted zijn vol­gens Ha­zard geen con­cur­ren­ten.

“Man­ches­ter Ci­ty en Li­ver­pool”, laat Ha­zard in de En­gel­se me­dia op­te­ke­nen over de con­cur­ren­ten om de ti­tel. “Zij zijn erg goed. Als wij het wil­len red­den, moe­ten we bo­ven die clubs ein­di­gen.” Vo­rig sei­zoen werd Chel­sea tien­de, maar sinds de komst van An­to­nio Con­te (en een ver­an­de­ring van sys­teem) gaat de club als de brand­weer. “Vo­rig sei­zoen wa­ren we con­ti­nu aan het her­stel­len en wa­ren we soms niet klaar voor de vol­gen­de wed­strijd. Nu kun­nen we ons tel­kens rich­ten en voor­be­rei­den op de vol­gen­de te­gen­stan­der”, klinkt het.

(VZ)

Eden Ha­zard staat sa­men met Chel­sea aan kop in de En­gel­se com­pe­ti­tie. De Belg zegt dat Man­ches­ter Ci­ty en Li­ver­pool de naas­te con­cur­ren­ten zijn voor zijn club in de ti­tel­strijd. (Fo­to: Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.