Al­ba mist waar­schijn­lijk El Clá­si­co

Times of Suriname - - SPORT - Jor­di Al­ba (r), de rech­ter­vleu­gel­ver­de­di­ger van Bar­cel­o­na heeft een knie­bles­su­re op­ge­lo­pen en heeft ook last van zijn en­kel. Hier­door is hij een twij­fel­ge­val voor de wed­strijd te­gen Re­al Ma­drid. (Fo­to: Voet­bal­zo­ne)

VOET­BAL - FC Bar­cel­o­na heeft niet al­leen pun­ten­ver­lies over­ge­hou­den aan de uit­wed­strijd te­gen Re­al So­cie­dad (1-1), maar ook fy­sie­ke scha­de.

Uit me­disch on­der­zoek bleek maan­dag dat links­back Jor­di Al­ba zijn rech­ter­knie zwaar ge­kneusd heeft. Daar­naast heeft Al­ba last van zijn en­kel.

Bar­cel­o­na meld­de niet hoe lang de Spaan­se in­ter­na­ti­o­nal aan de kant staat. De kans is klein dat hij za­ter­dag in­zet­baar is tij­dens de ‘Clá­si­co’ in Camp Nou te­gen Re­al Ma­drid, dat aan kop van La Li­ga zes pun­ten voor­sprong heeft op Bar­cel­o­na.

Trai­ner Luis En­ri­que kan wel weer be­schik­ken over Ar­da Tu­ran. De Turk­se aan­val­ler ont­brak zon­dag in San Se­bas­tián van­we­ge ziek­te, maar meld­de zich maan­dag weer fit op de trai­ning. In de aan­loop naar de con­fron­ta­tie met Re­al Ma­drid speelt Bar­cel­o­na mor­gen in de Spaan­se be­ker eerst te­gen Hé­r­cu­les.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.