Kahn heeft twij­fels over An­cel­ot­ti

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Jo­sep Gu­ar­di­o­la maak­te vo­rig sei­zoen be­kend voor een nieu­we uit­da­ging te gaan bij Man­ches­ter Ci­ty, waar­na Bay­ern Mün­chen snel door­scha­kel­de en Car­lo An­cel­ot­ti aan­stel­de als nieu­we trai­ner. On­der de Ita­li­aan loopt het ech­ter nog niet op rol­le­tjes in Bei­e­ren en clu­bicoon Oli­ver Kahn heeft zijn twij­fels bij de ge­schikt­heid van de oud-coach van on­der meer AC Mi­lan, Re­al Ma­drid en Chel­sea.

“Het valt op dat het spel on­der An­cel­ot­ti dui­de­lijk idee­ën­lo­zer is dan on­der Gu­ar­di­o­la. Ze spe­len al­tijd in een 4-3-3 sys­teem en daar wijkt An­cel­ot­ti ook niet van af”, ver­telt hij bij Sky90. “Het is de vraag of het in het hui­di­ge voet­bal nog zin­vol is om al­tijd in het­zelf­de sys­teem te spe­len. Voor het team is dat een to­ta­le om­scha­ke­ling ten op­zich­te van Pep.” Kahn zet dan ook zijn vraag­te­kens bij de keu­ze van Bay­ern om voor An­cel­ot­ti te gaan: “Wel­licht was het zin­vol­ler ge­weest om een trai­ner te ha­len die voort­bor­duurt op de idee­ën van Gu­ar­di­o­la.” Bay­ern ken­de met ne­der­la­gen te­gen Borus­sia Dort­mund en FK Rost­ov een te­leur­stel­len­de week. Za­ter­dag werd wel van Bay­er Le­ver­ku­sen ge­won­nen.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.