Koe­man baalt van slech­te reeks

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ronald Koe­man ken­de een ge­wel­di­ge start bij Ever­ton, maar met slechts één over­win­ning uit de laat­ste acht Pre­mier Le­a­gue­wed­strij­den is de klad er be­hoor­lijk in ge­ko­men. The Tof­fees gin­gen zon­dag op be­zoek bij Koe­mans ou­de club Sout­hamp­ton en lie­pen daar op­nieuw te­gen een ne­der­laag aan. The Saints wa­ren met 1-0 te sterk en Ever­ton slaag­de er pas in de 93e mi­nuut in om het eer­ste, en eni­ge, schot op doel te los­sen. Koe­man baal­de na af­loop dan ook en merk­te op dat Ross Bar­kley en Ro­me­lu Lu­kaku niet goed ge­noeg wa­ren: “We moe­ten scherp zijn en snel re­a­ge­ren op af­val­len­de bal­len”, ver­tel­de hij aan de BBC. “Het is on­ge­loof­lijk. Je be­gint aan een wed­strijd om hem te con­tro­le­ren en dat de­den we niet”, deed hij uit de doe­ken over het doel­punt van Sout­hamp­ton, dat al na 43 se­con­den ach­ter Maar­ten Ste­ke­len­burg lag. “Dat doel­punt maak­te het heel moei­lijk en ver­an­der­de de wed­strijd to­taal. De he­le eer­ste helft was niet goed. We had­den pro­ble­men met hun spit­sen en dat is raar, aan­ge­zien we we­ten hoe ze spe­len. Ik maak me geen zor­gen om de re­sul­ta­ten, ik maak me zor­gen om wat ik op het veld zie. Het was leuk om de men­sen hier weer te zien. Ik heb he­le goe­de her­in­ne­rin­gen aan Sout­hamp­ton, maar het was te­leur­stel­lend om te ver­lie­zen”, sloot hij af.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.