FA moet op­tre­den te­gen Mour­in­ho

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Jo­sé Mour­in­ho werd zon­dag tij­dens de wed­strijd tus­sen Man­ches­ter Uni­ted en West Ham Uni­ted (1-1) naar de tri­bu­ne ver­we­zen door scheids­rech­ter Jon Moss. De ma­na­ger van the Red De­vils was woe­dend na een ge­le kaart voor Paul Pog­ba, waar­op hij een bi­don twin­tig me­ter ver­der schop­te. Oud-scheids­rech­ter Gra­ham Poll op­teert voor een schor­sing van zes wed­strij­den. “Uni­ted-fans zul­len van me­ning zijn dat hun trai­ner an­ders wordt be­han­deld dan an­de­ren, maar zijn uit­spat­tin­gen zijn te lang ge­ne­geerd of ge­to­le­reerd”, zegt Poll in de Dai­ly Mail. “Scheids­rech­ters heb­ben schoon ge­noeg van het ge­brek aan res­pect van de Por­tu­gees. De ar­bi­ters doen nu hun werk en het wordt tijd dat de FA dat ook gaat doen. Een schor­sing van zes wed­strij­den zal hem wel le­ren.” Eer­der de­ze maand kreeg Mour­in­ho nog een boe­te van 55.000 eu­ro en een schor­sing van een du­el na­dat hij com­men­taar had op scheids­rech­ter Mark Clat­ten­burg tij­dens de wed­strijd te­gen Li­ver­pool. Dit keer lijkt hij een schor­sing van twee wed­strij­den te krij­gen.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.