Ti­ger Woods klaar voor ren­tree

Times of Suriname - - SPORT -

GOLF - Ti­ger Woods is klaar voor zijn ren­tree en de­ze keer hoeft er geen twij­fel te be­staan over zijn vorm. ,,Ik kan al­le sla­gen ma­ken die ik wil, op af­roep. Ik heb al­les on­der con­tro­le’’, zei de Ame­ri­kaan­se gol­ficoon in een in­ter­view met USA To­day.

De veer­tien­vou­dig ma­jor­win­naar maakt don­der­dag zijn op­wach­ting in de He­ro World Chal­len­ge op de Ba­ha­ma’s. Het wordt zijn eer­ste toer­nooi na een af­we­zig­heid van bij­na 470 da­gen.

Woods was lang uit de rou­la­tie door twee rug­ope­ra­ties. Hij speel­de zijn laat­ste toer­nooi in au­gus­tus 2015. De Ame­ri­kaan plan­de zijn co­me­back in ok­to­ber, maar meld­de zich en­ke­le da­gen voor aan­vang van de Sa­fe­way Open af. “Ik was er men­taal nog niet klaar voor en ik be­heerste toen ook nog niet al­le sla­gen. Het was een slim­me zet mijn ren­tree uit te stel­len. De wed­strijd­gol­fer in mij wil­de te graag, ter­wijl ik er nog niet klaar voor was. Nu wel.’’

De veer­tig­ja­ri­ge Woods is een le­gen­de in het golf. Hij voer­de 683 we­ken de we­reld­rang­lijst aan en schreef in to­taal 79 toer­nooi­en op de Ame­ri­kaan­se tour op zijn naam. Door al zijn bles­su­re­leed is de Woods weg­ge­zakt naar de 879e plaats op de we­reld­rang­lijst. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.