Ju­ven­tus moet Da­ni Al­ves vier maan­den mis­sen

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Da­ni Al­ves heeft zon­dag in de wed­strijd tus­sen Genoa en Ju­ven­tus (31) zijn kuit­been ge­bro­ken. De Bra­zi­li­aan­se rechts­back is vier maan­den uit­ge­scha­keld.

In de slot­fa­se van het du­el kreeg Al­ves een trap te­gen zijn been van Lu­cas Ocam­pos, die pro­beer­de de bal weg te schie­ten. Om­dat Ju­ven­tus al drie­maal ge­wis­seld had, moest de lands­kam­pi­oen de wed­strijd met tien man uit­spe­len. De 33-ja­ri­ge Al­ves is be­zig aan zijn eer­ste sei­zoen bij Ju­ven­tus. De Bra­zi­li­aan kwam af­ge­lo­pen zo­mer over van FC Bar­cel­o­na, waar hij acht jaar lang speel­de.

Eer­der in de wed­strijd was Le­o­nar­do Bo­nuc­ci al uit­ge­val­len met een bles­su­re aan het bo­ven­been. Uit on­der­zoek bleek maan­dag dat de ver­de­di­ger twee maan­den uit de rou­la­tie is. Ju­ven­tus slik­te zon­dag in het eer­ste half uur drie te­gen­tref­fers en speel­de daar­na een ver­lo­ren wed­strijd.

“Het was een slech­te dag», zegt Ju­ven­tus-trai­ner Mas­si­mi­li­a­no Al­le­gri op de web­si­te van zijn club. “Dit is on­ze der­de ne­der­laag van het sei­zoen en ze kwa­men al­le­maal na­dat we een wed­strijd in de Cham­pi­ons Le­a­gue speel­den.”

“We mo­gen niet ont­span­nen of er te mak­ke­lijk over den­ken. De­ze ne­der­laag leert ons dat de weg naar het kam­pi­oen­schap nog lang is. Het heeft geen zin om over in­di­vi­du­e­le spe­lers te pra­ten, we zijn met zijn al­len ver­ant­woor­de­lijk”, stelt Al­le­gri. “Dit is een aar­di­ge dreun, ho­pe­lijk heeft de­ze ne­der­laag een goed ef­fect voor de rest van het sei­zoen.”

On­danks de ne­der­laag van zon­dag is Ju­ven­tus nog al­tijd kop­lo­per in de Se­rie A. Na veer­tien du­els heeft de ploeg uit Tu­rijn vier pun­ten voor­sprong op AS Ro­ma.

(NS)

Da­ni Al­ves heeft zon­dag in de wed­strijd tus­sen Genoa en Ju­ven­tus zijn kuit­been ge­bro­ken. De Bra­zi­li­aan­se rechts­back is vier maan­den uit­ge­scha­keld. (Fo­to: Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.